Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

ohyesicant
5699 8a1c
Reposted fromalicexxx alicexxx viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
ohyesicant
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
1143 b91e 500

June 09 2017

0071 765b 500
Bardzo.
ohyesicant
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
ohyesicant
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
ohyesicant
8676 f9a9 500
ohyesicant
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaoversensitive oversensitive
1028 cf2d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoversensitive oversensitive
ohyesicant
ohyesicant
5403 484e
Reposted fromkarahippie karahippie viaoversensitive oversensitive

June 02 2017

ohyesicant
0394 14f6
Reposted fromsarazation sarazation viaBalladyna Balladyna
ohyesicant
2176 7263
Reposted fromkrzysk krzysk viaBalladyna Balladyna
9397 58db 500

guacaloveme:

this makes me want to be alive

Reposted fromfreakish freakish viaBalladyna Balladyna
ohyesicant
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaBalladyna Balladyna
ohyesicant
3102 19d7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaBalladyna Balladyna
8781 8337

dudewonder:

beautyisnull:

Beauty In Drugs.

Then I don’t do any drugs

Reposted fromfurore furore viaBalladyna Balladyna
ohyesicant
9087 2189 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaBalladyna Balladyna
ohyesicant
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viaBalladyna Balladyna
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl