Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 12 2017

ohyesicant
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia. 

August 11 2017

ohyesicant
6571 69d8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viajointskurwysyn jointskurwysyn
ohyesicant
Zawsze tak jest. Gdy coś idzie niespodziewanie dobrze, musi się w pewnym momencie zjawiskowo spierdolić.
— czy tylko ja tak mam?
Reposted fromolewka olewka vianiebieskieoczy niebieskieoczy

August 09 2017

ohyesicant
9650 361e 500
ohyesicant
9639 83c0 500
ohyesicant
9638 3a19 500
ohyesicant
Obsession. K. 
ohyesicant

Closer (2004)
ohyesicant
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
ohyesicant
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
ohyesicant
ohyesicant
1429 332d
ohyesicant
0460 684b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
ohyesicant
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromataszka ataszka viasilkdreams silkdreams
ohyesicant
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromataszka ataszka viasilkdreams silkdreams
ohyesicant
6886 2a82
Reposted frommaking-love making-love viasilkdreams silkdreams
ohyesicant
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viasilkdreams silkdreams
ohyesicant
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl